Oost-Europa Transportnet - wegentransport vanuit West Europa naar Oost Europa, voornamelijk naar landen van de voormalige Sovjet Unie

Tel.: +31 180 51-18-13
Fax: +31 180 55-35-16
Mob.: +31 624 51-68-48

Nieuwe Tiendweg 11-A
NL-2922 EN Krimpen aan den IJssel
The Netherlands

RU EN NL
Oost-Europa Transportnet - wegentransport vanuit West Europa naar Oost Europa, voornamelijk naar landen van de voormalige Sovjet Unie

Team

Onze actieve en enthousiaste team biedt u een probleemgerichte oplossing van al uw transport opdrachten binnen een zo kort mogelijke tijd.

Wij spreken niet alleen de taal die u verstaat:
Engels, Nederlands, Duits, Russisch, Oekraïns en Georgisch.

Maar ook de taal van een vriendschappelijk zakelijke omgang die een heldere en gemeenschappelijke werkatmosfeer bepaalt waarin Uw interesses en Uw problemen centraal staan.